logo_green logo_orange

0183 636 096

  • Slider.1400x397 MV

    DIENSTEN VROEGH DUURZAAM

Ventilatiesystemen

Vaak wordt er gesproken over WTW-installaties. Wat is een WTW-installatie eigenlijk? Met een traditionele afzuiginstallatie waar de verse buitenlucht onbehandeld via roosters e.d. de ruimten binnenkomt dient deze lucht in de wintermaanden te worden opgewarmd door extra te stoken met de CV-installatie om te voorkomen dat de temperatuur in de betreffende ruimte te laag wordt. De afgevoerde ruimtelucht bevat warmte die ook benut kan worden om de toegevoerde lucht op te warmen zodat het warmteverlies tot een minimum wordt beperkt. We doen dit bijvoorbeeld met een kruisstroomwisselaar of warmtewiel waarmee de warmte van de retourlucht wordt benut om de koude verse buitenlucht op te warmen zodat direct op de energiekosten kan worden bespaard. Direct toepasbaar in scholen, kantoorgebouwen, sporthallen én woningen. Neem voor maatwerk ventilatieoplossingen contact met ons op.

Climarad hoog rendement ventilatie.Dé oplossing voor renovatie.

gas

Wij werken gecertificeerd

Bel 0183 636 096